Tepelné čerpadlá ako riešenie rastúcich cien energií

Ceny zemného plynu sa na komoditných burzách šplhajú na rekordné maximá. Okrem extrémne vysokej ceny, ktorá už dnes zastavuje prevádzky energeticky náročných závodov naprieč Európou, domácnosti aj firmy zažívajú po dlhej dobe aj starosti spojené so stabilitou dodávok.

Aktuálny vývoj na komoditných trhoch môže mať krátke trvanie, t. j. ceny zemného plynu môžu na konci zimy klesnúť, trend je však daný a dlho známy, ceny energií budú v dlhodobom horizonte rásť s ohľadom na:

  • Postupné uzatváranie uhoľných elektrární, keď chýbajúcu energiu majú dodať obnoviteľné zdroje energií.
  • Stále plánované postupné obmedzovanie využívania zemného plynu, kedy chýbajúcu energiu majú dodať obnoviteľné zdroje tepla.
  • Rastúce ceny emisných kvót.
  • Zanedbanú infraštruktúru, keď pozornosť a hlavne financie boli v uplynulých rokoch venované rozvoju infraštruktúry spojenej s obnoviteľnými zdrojmi energií.

Vývoj ceny zemného plynu na burze vo Veľkej Británii
Zdroj: https://tradingeconomics.com/commodity/uk-natural-gas

Nie je to pritom ani rok od doby, keď zanedbaná infraštruktúra, závislosť na obnoviteľných zdrojoch energie a podcenenie dostupnosti zemného plynu viedli k tomu, kedy sa do tmy a zimy ponorilo niekoľko štátov USA. Teraz nie je vylúčené, že podobne krušné chvíle budú zažívať aj členské krajiny Európskej únie, jedného z najbohatších a najvyspelejších regiónov planéty.

Rovnako tak, ako sú dlho známe nevýhody postupného odklonu od fosílnych palív, je známe aj riešenie. V prípade zaistenia tepla a teplej vody pre domácnosti sú ním tepelné čerpadlá ktorých rozšírenie podporujú členské krajiny Európskej únie napr. dotáciami na obstaranie či daňovými úľavami. Prečo práve tepelné čerpadlá? Dôvodov je hneď niekoľko:

  • Ide o zdroj tepla a teplej vody s minimálnym dopadom na životné prostredie.
  • Tepelné čerpadlá je možné využívať v rámci centrálnych i lokálnych dodávok energií.
  • Tepelné čerpadlá sú schopné zaistiť firmám aj domácnostiam dostatok tepla či teplej vody, a to bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky, ako „palivo“ im slúži geotermálna energia a vonkajší vzduch, oboch je naprieč Európou dostatok zadarmo v prakticky neobmedzenom množstve.
  • S ohľadom na vyššie uvedený fakt, tepelné čerpadlá je možné využívať vo všetkých trvalo obývaných kútoch sveta.

Aj z týchto dôvodov tepelné čerpadlá už dnes vykurujú zhruba každú druhú novostavbu v Nemecku, celé mestá či dokonca oblasti vo Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Škandinávii či Veľkej Británii.

Pokiaľ vám teda nie je ľahostajné to, aké vysoké sú vaše účty za teplo a či vôbec budete mať v zimných mesiacoch tepla dostatok, začnite sa ešte dnes zaujímať o možnosti využitia tepelných čerpadiel vo vašej domácnosti.

Zdroj obrázku: MDV Edwards / Shutterstock.com