Solárne panely – sú pre vás vhodné?

Solárne panely sú skvelé, ak chcete ušetriť na ohreve vody

Dnes už nebudete vyzerať ako z inej planéty, ak si necháte na strechu vášho rodinného domu nainštalovať solárne panely na ohrev vody. Práve naopak. Stanete sa niekým, komu na planéte, na ktorej žijete, skutočne záleží. Využitie slnečného žiarenia ako obnoviteľného zdroja energie na ohrev vody znamená menšiu záťaž pre životné prostredie a nižšiu produkciu skleníkových plynov a iných škodlivín.

Pomocou slnečnej energie si dokážete moderne a úsporne zabezpečiť vlastnú teplú vodu na sprchovanie a umývanie a dokonca ušetríte na jej ohreve 250 – 400 EUR ročne. Výhodou solárnych kolektorov je aj nezávislosť užívateľa – získané teplo kompletne využijete pre vlastnú spotrebu. Ak chcete chcete šetriť vaše financie aj životné prostredie, obnoviteľná energia vám poskytne ten správny komfort bývania.

Slnečná energia je tu pre každého, je však jej využitie vhodné pre každú domácnosť? Prečítajte si, v ktorých prípadoch sa vám solárne kolektory vyplatia, a kedy by ste investovať do slnka rozhodne nemali.

Povedzte solárnym kolektorom svoje áno

Ešte predtým, ako si necháte nainštalovať solárne panely na dom, pouvažujte, či je tento spôsob ohrevu vody vhodný pre vašu domácnosť. Aby sa vám investícia do solárneho systému vyplatila, musíte spĺňať určité požiadavky. Návratnosť investície do solárnych kolektorov je vďaka možnosti získania finančného príspevku až 1 750 EUR z programu Zelená domácnostiam II veľmi rýchla.

O solárnych paneloch na ohrev vody uvažujte v týchto prípadoch:

  • Strecha vášho rodinného domu má vhodné technické parametre na inštaláciu solárnych panelov. Materiál strechy nehrá až takú veľkú úlohu. Solárne panely na dom sa montujú na všetky typy strešnej krytiny. Rozhodujúci je však stav krovu. Na drevené trámy sa totiž upína kovová nosná konštrukcia celého solárneho systému. Krov musí byť preto v perfektnej kondícii. Ak inštalujete solárny systém na starší dom, poraďte sa vopred s odborníkom.
  • Strecha vášho rodinného domu má vhodnú orientáciu, sklon a veľkosť. Ideálna strecha na inštaláciu solárnych panelov je orientovaná na juh, prípadne na juhovýchod a juhozápad. Slnečnému žiareniu dopadajúcemu na kolektory by nemali tieniť stromy alebo okolité budovy. Kolektory sa inštalujú pod uhlom 30-45°, aby bolo zabezpečené ich celoročné využitie. Bežný počet je 2-3 kusy, ktoré pokryjú 4-6 m2 strechy rodinného domu. Podľa spotreby teplej vody sa dajú jednotlivé kusy doplniť, ak to parametre strechy dovoľujú. Prekážkou pri inštalácii solárnych kolektorov nie je ani rovná strecha. Panely sa v takom prípade montujú na ľahkú doplnkovú  konštrukciu. 
  • Prerábate starší dom alebo staviate nový. So solárnym systémom môžete počítať už pri projektovaní a následnej stavbe domu či rekonštrukcii. Vyhnete sa tak zbytočným nákladom na dodatočné zakomponovanie solárnych kolektorov do už hotového projektu. Plusom je, že na získanie finančného príspevku z programu Zelená domácnostiam II. nemusí byť dom dokončený a skolaudovaný.
  • V oblasti, kde bude stáť váš nový rodinný dom, nie je zavedený plyn, prípadne ste si nezriadili plynovú prípojku. V takom prípade budete musieť ohrievať vodu pomocou elektrickej energie, čo patrí k finančne najnáročnejším spôsobom. Solárne panely na ohrev vody sú v tomto prípade ideálnou voľbou, ktorá ušetrí značnú časť vášho rodinného rozpočtu.
  • Vaša rodina má aspoň štyroch členov a nevylučujete, že sa rozrastie ešte minimálne o jedného. Solárny systém na ohrev vody je ideálny pre početnejšie rodiny s deťmi, ktoré majú najvyššiu spotrebu teplej vody.
  • Máte na pozemku bazén, ktorý napúšťate pitnou vodou. V prípade, že využijete potenciál solárnych kolektorov, môžete začať kúpaciu sezónu oveľa skôr. Nemusíte čakať, kým vám slnko zohreje vodu v bazéne priamo, ale doplníte tú, ktorú ohrialo pomocou solárnych panelov. Za teplú vodu pritom nezaplatíte ani cent.

Pouvažujte nad iným riešením

Napriek tomu, že ohrievanie vody pomocou solárnych kolektorov je skvelé riešenie, ktorým šetríte životné prostredie, nie je v niektorých prípadoch vhodné pre každú domácnosť. Nejde pritom o žiadnu diskrimináciu z hľadiska geografickej polohy. Rozdiel v získavaní tepla zo slnečnej energie je medzi južnými a severnými regiónmi Slovenska len 15% ročne. Nad týmto riešením teda môžete uvažovať nielen v Bernolákove, ale aj v Dolnom Kubíne.

Uvažovať nad iným spôsobom ohrevu vody by ste mali skôr v týchto prípadoch:

  • Ste domácnosť zložená z dvoch osôb, prípade žijete osamote. V tom prípade máte minimálne výdavky na ohrev vody. Ak máte navyše zavedený plyn, investícia do solárnych kolektorov pre vás nie je rentabilná.
  • Očakávate, že budete úplne nezávislí od dodávateľov tepla. Pomocou solárnych kolektorov dokážete značnú časť roka pokryť približne 70 percent spotreby teplej vody. Avšak v zimných mesiacoch musíte využívať aj iný doplnkový zdroj ohrevu vody.
  • Plánujete využívať teplú vodu ohriatu pomocou solárnych kolektorov na vykurovanie. Solárny systém je možné využiť určitým spôsobom na prikúrenie, najmä v podlahovom type vykurovania, avšak nie ako plnohodnotný zdroj tepla. Vykurovať je potrebné v zimných mesiacoch, kedy nie je intenzita slnečného žiarenia taká silná, aby dokázala dostatočne ohriať potrebné množstvo vody na vykúrenie celého domu.
  • Očakávate, že sa vám počiatočná investícia vráti do niekoľkých mesiacov. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na získavanie tepla je však beh na dlhšie trate a návratnosť sa pohybuje v horizonte rokov.

Solárny systém je potrebné vnímať ako investíciu do kvalitnejšieho a ohľaduplnejšieho životného štýlu. Nahliadanie na túto problematiku je však veľmi subjektívne. Ak máte tú možnosť, ušetrite svoje financie i životné prostredie. Nechajte si nainštalovať solárne kolektory na vašu strechu.