Blíži sa vykurovacia sezóna. Viete v akom stave je váš komín?

Že je na streche aj nejaký komín si mnohí z nás všimnú až s blížiacou sa vykurovacou sezónou. Vedeli ste, že komín sa musí pravidelne a odborne kontrolovať? Prečítajte si nasledujúci článok, v ktorom sa okrem iného dozviete aj to, kde a ako sa ku kominárovi dopátrať.

Ako to bolo

Kominárstvo je prastarým remeslom, ktoré má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Najstaršie správy o ňom sa datujú do 14. storočia a pochádzajú z oblasti okolo Benátok. Kominárstvo na našom území takú dlhú tradíciu nemá, viaže sa k 18. storočiu a počiatkom vykonávania tohto remesla v Rakúsko-Uhorsku. Tradovalo sa, že stretnutie s kominárom má priniesť šťastie. Dnes to platí možno viac ako kedykoľvek predtým. Stretnúť kominára, to chce naozaj poriadnu dávku šťastia.

Ako to je

Tak či onak, pokiaľ vlastníte nehnuteľnosť s komínom, nemali by ste sa stretnutiam s kominárom brániť. Lehoty čistenia a kontroly komína upravuje vyhláška č. 401/2007 Ministerstva vnútra SR, ktorá hovorí, že: „Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za 1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za 1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebi- če na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.“

Kontrola komína kominárom sa vám oplatí

Kontrolu komína a úkony s tým spojené by mala vykonávať len osoba k tomu oprávnená, teda kominár. Len ten totiž môže vystaviť potvrdenie o vykonaní čistenia, kontroly a preskúšania komína. A len takýto doklad má váhu napríklad pri šetrení poistnej udalosti. Bez odbornej kontroly komína tak nie len že hrozí reálne riziko požiaru, zapríčineného zlým stavom komína, ale aj následné nepríjemnosti a poťahovačky ohľadom vyplatenia poistného. Pre bezpečnosť v dome je však dobré mať za sebou nie len kontrolu komína, treba tiež dodržiavať určité zásady pri manipulácii s horľavým materiálom a bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodu od stavebných konštrukcií. Čo odporúča vyhláška?

BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F, HORĽAVÝCH PREDMETOV A HORĽAVÝCH LÁTOK

Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče

Bezpečná vzdialenosť (v mm)

Tuhé vo všetkých smeroch 800
Kvapalné vo všetkých smeroch 400
Plynné vo všetkých smeroch 200
Infražiarič na plynné palivo

a) od hornej hrany

b) v smere sálania

c) v ostatných smeroch

 

800

1500

400

Elektrotepelné vo všetkých smeroch 200
Elektrický infražiarič

a) od hornej hrany

b) v smere sálania

c) v ostatných smeroch

 

400

800

200

Elektrické akumulačné kachle

a) v smere výfuku horúceho vzduchu

b) v ostatných smeroch

 

1000

200

Ako nájdete kominára?

Odpoveď je jednoduchá – kominári sú už aj na internete. Kliknite na web Komory kominárov Slovenska a nájdite si svojho kominára podľa rovnomenného odkazu na stránke. Sú tu zastúpení kominári z každého kraja a okresu na území Slovenska vrátane kontaktov a prehľadného zoznamu obcí, v ktorých pôsobia. Kontrolu komína však neodkladajte ku koncu roka. Tieto veci je vhodné riešiť pred vykurovacou sezónou a nie počas nej. Paradoxne, práve na jeseň a v zime mávajú kominári najviac práce. Je teda možné, že ak budete volať kominára v novembri, pre pracovné vyťaženie sa k vám nebude môcť dostaviť práve vtedy, keď to budete potrebovať.


Jak bude reklama vypadat?
-
Chcete tu reklamu len za 50 CZK?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..