Presťahovanie kancelárie môže dať zabrať – pár rád, ako na to

Sťahovanie kancelárie môže so sebou priniesť mnohé nečakané problémy, ktoré nie sú súčasťou bežného chodu spoločnosti. Pritom nezáleží, či sa sťahujete iba do vedľajšej budovy alebo rovno niekam do iného mesta. Aj jedno aj druhé väčšinou znamená množstvo odpadu, ktorého je náročné sa zbaviť. V článku si povieme niečo o tom, ako si kanceláriu presťahovať ľahko, premyslene a  ekologicky.

Plánovanie sťahovania

Pochopiteľne, ideálnym riešením je najať si firmu na profesionálne sťahovanie kancelárií. Šetrí to čas a nemalé problémy, ktoré sa ukážu v priebehu sťahovania. To sa hodí najmä vtedy, ak sa potrebujete presťahovať rýchlo do nových priestorov. Pokiaľ ale z nejakého dôvodu chcete mať sťahovanie kancelárie vo vlastných rukách, je múdre riadiť sa zopár základnými pravidlami. 

Začať treba plánovaním, najlepšie napísaním zoznamu čo všetko sa bude sťahovať. Zároveň sa tým presvedčíte, či nič nechýba a nič nie je navyše. Do nového priestoru má totiž zmysel sťahovať iba také veci, ktoré majú nejakú hodnotu a budú sa ďalej používať. Tu vyvstáva problém najmä s likvidáciou starého nábytku, ktorý samozrejme len tak ľahko do kontajnera vyhodiť nemôžete. Dobrým nápadom v tomto smere je napríklad jeho darovanie či odpredanie zamestnancom. Alebo ho môžete darovať charite. Prípadne zavolať si sťahovaciu firmu, ktorá ho za vás zlikviduje.

Problém tiež môže nastať, ak máte nejaké špeciálne potreby, napríklad produkujete odpadný produkt, ktorý sa musí likvidovať zvláštnym spôsobom. Tu je potrebné na novom mieste pamätať na skladové priestory, kde zmienenený odpad uchováte do doby pred jeho vyzdvihnutím likvidačnou firmou.

Sťahujte sa včas a podľa plánu

Nezabudnite si vypracovať sťahovací plán, ktorý je dôležitou súčasťou celého procesu sťahovania firiem. A to z dôvodu vyššej rýchlosti a efektivity sťahovania. Ide najmä o pôdorysné zakreslenie pôvodných a nových kancelárií. Pomôže vám najmä, ak chcete riešiť rýchle sťahovanie, máte výrazne obmedzený čas alebo pri sťahovaní nastanú isté problémy.

Sťahovanie ekologicky

Ako sme už zmienili, najväčším problémom pri ekologickom sťahovaní je vzniknutý odpad. Tu je jedným z najlepších riešení podriadiť sťahovanie zásadam zero waste – bez obalov. Čo to presne znamená?

V prvom rade sa snažte vyhnúť bežnému nákupu krabíc, ale radšej využite všetko, čo máte k dispozícii, napríklad odložené v sklade. Dobrým nápadom je aj využitie látkových vriec. Pochopiteľne, nie všetko sa bude dať zabaliť do látky, alebo recyklovateľných nádob, ale skúste tak toho zabaliť čo najviac. Pritom si dobre premyslite, čo vziať a čo je len zbytočným mrhaním priestoru. Ešte predtým si však nezabudnite všetky nádoby a vrecia riadne označiť, aby ste potom nemali problém pri vybaľovaní a ukladaní vecí v nových priestoroch.

Neskôr po presťahovaní kancelárie môžete samozrejme realizovať i viac zero waste tipov, ktoré už ale predovšetkým súvisia so samotnou prácou v kancelárii. Ide tu hlavne o úsporu energií a rozumným nahradením predmetov v kancelárii za ich ekologickejšie verzie. Napríklad písacie potreby, potraviny či kozmetiku pre zamestnancov možete nahradiť home made produktami, ktoré sú nielenže porovnateľné so značkovými, ale taktiež sú aj čoraz viac obľúbenejšie. Dôležitým princípom pri nakupovaní vecí do kancelárie je pamätať aj na podporu lokálnych výrobcov, čím taktiež pomôžete svojmu okolitému životnému prostrediu.

Bonusový tip na záver    

Pri ekologickom balení predmetov kancelárie pred sťahovaním sa určite vyhnite plastoým obalom. Radšej preferujte papier v osvedčenej schéme balenia – papierová krabica + papierová výplň + papierová lepiaca páska. Pritom to najlepšie, čo môžete v tomto smere urobiť, je maximálne využívať tieto obaly z druhej ruky. Napríklad od dodávateľov, lokálnych firiem či zákazníkov. Nič nevyhadzujte, všetko sa dokáže využiť pri sťahovaní.