Ako nastaviť zamestnanecké benefity správne?

Nielen personalisti sú oboznámení s tým, že v súčasnosti ponúkaná mzda nepredstavuje rozhodujúci parameter pri výbere zamestnania. Uchádzači o zamestnanie sa zaujímajú aj o to, aké benefity im daná spoločnosť ponúka. Ak patríte medzi zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o to, ako ich správne nastaviť, poradíme vám, ako na to. Túto oblasť majú na starosti mzdy a personalistika, avšak je tiež dobré, aby o benefitoch vedeli aj ostatní zamestnanci.

Ako motivovať inak než mzdou?

Ak sa pozriete na pracovný portál, kde spoločnosti ponúkajú prácu, pravdepodobne okrem ponúkanej mzdy nájdete aj množstvo benefitov, ktoré má daná spoločnosť v ponuke. Hneď na začiatku je potrebné podotknúť, že benefity sú v spoločnosti na rozličných úrovniach. Za bežný benefit, ktorý ku svojej mzde ponúka väčšina zamestnancov, patria stravenky, ktoré poznáme tiež aj pod názvom gastro lístky. Ešte donedávna sa vyskytovali len v papierovej forme, v súčasnosti sa tiež objavujú aj v podobe gastro kariet, na ktoré sa kredit nahráva automaticky. Okrem toho existujú tiež aj rozličné poukážky, a to napríklad na voľnočasové aktivity. Tiež je možné ich uplatniť vo viacerých oblastiach, najčastejšie sa však stretávame s ich uplatnením v drogériách, kníhkupectvách alebo na športoviskách. Okrem toho existujú aj poukážky, ktoré majú zamestnancovi dopriať dostatok pohybu. Tento typ benefitu je možné hradiť buď úplne alebo čiastočne zamestnávateľom. Vlastniť takúto kartu predstavuje benefit samo o sebe. Okrem toho tiež mnoho zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom aj benefit vo forme ročnej dovolenky nad rámec pracovného fondu, prípadne platené voľno v prípade, ak sa zamestnanec necíti dobre. Ďalším benefitom je napríklad aj príspevok na dôchodkové pripoistenie, prípadne iná forma poistenia. V súčasnosti sme tiež svedkami toho, že zamestnávatelia začínajú prichádzať s inovatívnymi benefitmi. Jedná sa napríklad o preplatenie cesty do práce alebo zapožičanie firemného automobilu aj na súkromné účely. Výnimkou tiež nie je ani služobný telefón, notebook alebo rozličné kurzy, ktoré majú zamestnanca obohatiť.

Nie je benefit ako benefit

Je dobré, ak má spoločnosť viac benefitov, prostredníctvom ktorých môže potencionálnych záujemcov o prácu zaujať. Prostredníctvom benefitov dokáže spoločnosť osloviť širší okruh zamestnancov. Mzdy a personalistika a benefity spojené s prácou sú pracovnej náplni oddelenia ľudských zdrojov. Ak vás táto oblasť zaujíma, navštívte stránku https://www.easystart.sk, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií.